Tweede spoor traject voor werkgevers

Belangrijke informatie hieronder bij elkaar

  • Wanneer een 2e spoor inzetten?
  • Ruime ervaring in het onderwijs en zorgbranche
  • Re-integratieverslag al nodig bij één zieke werknemer
  • Voorkom een (loon)sanctie die u veel geld kan kosten
  • De nadruk ligt op het 1e spoor
  • Loondoorbetaling bij ziekte
  • Wat biedt MIR Advies in het 2e spoor traject?
  • Aandacht voor de inhoud van het R.I.V. (Re-IntegratieVerslag) van het UWV
  • Informatie delen oude werkgever en nieuwe werkgever
  • Conform wet Poortwachter? (DeskundigenOordeel aanvragen)

Wanneer een 2e spoor inzetten?

Het kan ook zijn dat vroeg in het eerste ziektejaar duidelijk is dat de zieke werknemer zijn of haar werk niet meer (ook niet aangepast) kan uitvoeren en dat er geen ander passend werk binnen het bedrijf aanwezig is. Indien de werknemer wel benutbare mogelijkheden heeft dan dien je als werkgever direct het tweede spoortraject op te starten en niet te wachten tot het einde van het eerste ziektejaar. Uiteraard zijn dan ook weer eerst een opgestelde FML (van de arbo-arts) en de inschakeling van een arbeidsdeskundige belangrijk. 

Re-integratieverslag al nodig bij één zieke werknemer

Ook al heeft u maar één werknemer in loondienst dan kunt u in geval van ziekte met het onderstaande te maken krijgen. U heeft een (langdurig) zieke werknemer. Vanuit het UWV heeft u de verplichting om vanaf dag 1 dat uw werknemer ziek is een correct verzuimdossier aan te leggen. Indien sprake is van langdurig verzuim wordt per einde wachttijd (einde van 2 ziektejaren) het verzuimdossier overhandigd richting het UWV. 

Met dit re-integratieverslag wordt de WIA-aanvraag (vroeger WAO) van uw werknemer in behandeling genomen. Het volgen van de door het UWV vastgelegde stappen is hierbij noodzakelijk om een (loon)boete van maximaal een jaarsalaris te voorkomen. 

Voorkom een (loon)sanctie die u veel geld kan kosten

Het gehele traject is aan veel regels gebonden en, zoals reeds gezegd, kan het u veel geld kosten als dit traject niet goed wordt ingevuld. 

Wilt u zeker weten dat u een loonsanctie voorkomt? Schakel dan een professional in die deze taken voor haar rekening neemt. Bij M.I.R. Advies hebben wij de kennis hiervoor. Voor u een geruststellende gedachte. 

 

De nadruk ligt op het 1e spoor

De nadruk dient te liggen bij het behouden van uw werknemer binnen uw eigen bedrijf, eventueel via aangepaste taken. U dient dit inzichtelijk te maken voor het UWV. Een tip: maak regelmatig een gespreksverslag met datum aan waarin duidelijk naar voren komt wat besproken is met de werknemer. Bij de WIA-beoordeling kijkt het UWV eerst naar het goed afwerken, doorlopen van eerste spoor (= evt. aangepast werk bij de eigen werkgever) voordat ze spoor 2 beoordeelt. Indien er iets misgaat in eerste spoor dan wordt in de regel door het UWV direct een loonsanctie van maximaal 1 jaarsalaris opgelegd aan de werkgever. 

Loondoorbetaling bij ziekte

U bent verplicht gedurende het tweede ziektjaar van de werknemer het loon door te betalen. Meestal is dat 70% van het laatst verdiende loon maar dit kan op basis van de CAO hoger liggen. Deze verplichting loopt door tot minimaal Einde Wachttijd (= einde van de 2 ziektejaren). Als het eerste spoor en/of het tweede spoor niet goed doorlopen is krijgt u van het UWV een loonsanctie van maximaal één jaarsalaris opgelegd. Een goed en snel verloop van het eerste spoor en tweede spoortraject is dus van groot belang. 

M.I.R. Advies helpt uw werknemer bij het zoeken naar een andere werkgever en stoomt de werknemer klaar voor het komende sollicitatietraject, waarmee de kans wordt geoptimaliseerd dat de werknemer snel een andere functie heeft.

 

Wat biedt MIR Advies in het 2e spoor traject?

Er wordt altijd gestart met een uitgebreide intake. Tijdens deze intake worden alle belangrijke gegevens -van werkgever en werknemer- op een rij gezet, geanalyseerd en uiteindelijk verwoord in een Plan van Aanpak of Trajectplan.

De situatie, vaardigheden, capaciteiten en interesses van uw werknemer vormen een belangrijke rol in de analyse van gegevens. Uiteindelijk staan in het trajectplan de stappen beschreven die genomen worden om uw werknemer te begeleiden naar ander passend werk bij de andere werkgever.

Aandacht voor de inhoud van het R.I.V. (ReIntegratieVerslag) van het UWV

Het UWV heeft eigen formulieren ontwikkeld die u dient te gebruiken. Hieronder staan alle links die u nodig heeft om direct bij de juiste formulieren terecht te komen.

Plan van aanpak WIA

Bijstelling van het Plan van aanpak WIA (optioneel)

Eerstejaarsevaluatie van het Plan van aanpak

Eindevaluatie van het Plan van aanpak

Verklaring bedrijfsarts (medische informatie)

Probleemanalyse (wordt door de bedrijfsarts aangeleverd)

Bijstellingen van de probleemanalyse (optioneel, wordt door de bedrijfsarts aangeleverd)

Actueel Oordeel bij de probleemanalyse (wordt door de bedrijfsarts aangeleverd)

Informatie delen oude werkgever en nieuwe werkgever

U als oude werkgever wordt goed geïnformeerd over de voortgang van het tweede spoortraject. U wordt geïnformeerd over bijkomende wet- en regelgeving zoals arbeids- en ontslagrecht.

De nieuwe werkgever wordt geïnformeerd over de geschiktheid van uw werknemer. Ook het informeren van de nieuwe werkgever over de WIA- faciliteiten zoals de no-riskpolis is hiervan een onderdeel.

Conform wet Poortwachter? (DeskundigenOordeel aanvragen)

Om te toetsen of u als werkgever voldoende doet kunt u een DeskundigenOordeel bij het UWV aanvragen.

Hieronder treft u de link

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-deskundigenoordeel-door-werkgever.aspx

foto2.jpg

Meer weten? Neem contact op met Mirjam!

Wilt u meer weten over onze diensten, neem dan gerust contact op of laat een bericht achter, ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

We zijn trots op onze klanten

uwv.png
logomcdonalds.png
martensvanoord.png
avanshogeschool(1).png
ggzbreburg(1).png
simonscholen(1).jpg
homeinsteadlogo.png
rasenberg.png
vanoordrotterdam.png
brabotech.jpg
paliers.png