WAO, WGA/WIA of WW-uitkering

Welke begeleiding kan ik ontvangen?

Ontvangt u een uitkering bij het UWV en heeft u behoefte aan extra begeleiding? MIR Advies kan u ondersteunen om weer werkfit te worden. Als zich werkfit voelt is de kans op betaald werk groter. Heeft u behoefte aan het onder begeleiding weer opbouwen van een arbeidsritme? Heeft u moeite om voldoende u grenzen te stellen? Of vindt u het moeilijk om uw structuur en balans in de gaten te houden (werk-privé) dan kunnen wij u verder helpen. 

MIR Advies heeft een landelijk contract gesloten met het UWV om mensen met een UWV uitkering te ondersteunen op het gebied van werknemersvaardigheden (arbeidsritme), persoonlijke effectiviteit (grenzen leren stellen bijvoorbeeld) en het onderzoeken in welk werk u de meeste kans maakt (arbeidsmarktpositie).

Wilt u meer hierover weten? Neem dan gerust contact met ons op voor een klikgesprek.

traktor.jpg

Succeservaring uitkeringsgerechtigde

In 2021 is Amanda Mol in beeld gekomen bij MIR Advies voor een werkfit traject. Amanda was 100% arbeidsongeschikt. Bij aanvang van het werkfit traject werkte Amanda al enkele uurtjes als vrijwilliger bij Marco, eigenaar van een biologische melkveehouderij in Esbeek. MIR Advies heeft Amanda begeleiding gegeven op het gebied van persoonlijke effectiviteit en werknemersvaardigheden. De melkveehouderij heeft van MIR begeleiding ontvangen op het gebied van faciliteiten zoals no-riskpolis, premiekorting en er is meegedacht t.a.v. de invulling van een arbeidsovereenkomst. Door ook samen te werken met het UWV, welke heeft geinvesteerd in de vorm van scholing (praktijklessen voor de traktor), is Amanda voor meerdere werkzaamheden inzetbaar. 

Hierdoor heeft Amanda per 01-03-2022 een arbeidscontract ontvangen bij de melkveehouderij. Ze is gestart als dierenverzorger/traktor chauffeur. Hieronder verwoord Amanda hoe zij de begeleiding van MIR Advies heeft ervaren:

We zijn trots op onze klanten

uwv.png
logomcdonalds.png
martensvanoord.png
avanshogeschool(1).png
ggzbreburg(1).png
simonscholen(1).jpg
homeinsteadlogo.png
rasenberg.png
vanoordrotterdam.png
brabotech.jpg
paliers.png